InfraGeoTech AB utför arbete med platsledning och mätning för bygg och mark av 19 radhus på Hammarbyhöjden i Stockholm. Vi är glada att kunna tillhandahålla platsledning och mättekniska tjänster i allmänhet – och i detta projekt i synnerhet! Tillsammans löser vi de utmaningar vi ställs inför, levererar och knyter ihop uppdragen åt våra kunder. Bilden nedan […]