Att det går fort i bygg- och anläggningsbranschen är de flesta bekanta med. I dagarna fick vår medarbetare Abir rycka in och hjälpa ett annat mätteam på ett stort husbygge i Täby. Det var akutläge och självklart hjälper vi till när en mätkollega är i nöd! Eventuellt leder det till fortsatta uppdrag – det gäller […]

InfraGeoTech samarbetar sedan en tid med Yrkesakademin, YA. Samarbetet går ut på att InfraGeoTech bjuder in studerande från YA:s mätteknikerutbildning för ett besök. Under besöket presenteras InfraGeoTechs organisation men också hur en mätteknikers vardag ser ut; vad går jobbet ut på i praktiken, vilka olika moment innefattas, vilka krav ställs, situationer som uppstår, etc. Sådant […]